U bent hier:

Van ongelijkheid man-vrouw naar 50/50!

25/02/2022

Vanaf januari 2022 is het nieuwe bindend vrouwenquotum ingegaan, waarbij de raad van commissarissen van o.a. veel financiële instellingen voor zeker een derde uit vrouwen moet bestaan. Hoe blij verrast zijn we dan ook over een nieuw kabinet dat voor de helft uit mannen en vrouwen bestaat! Tijd om de norm bij te stellen, of sterker nog niet meer vanuit de achterstanden te benaderen.

Er wordt gelukkig vaker over gesproken. In bestuurskamers. Oprecht en vast met de beste bedoelingen. Toch is het nog steeds een cultureel en maatschappelijk probleem, en benadrukken we al jaren vanuit achterstand de genderverschillen. Zeker is er al een aantal jaren meer aandacht voor en maken we kleine stapjes vooruit. Dus de hoogste tijd om 50/50, de ambitie waar WIFS voor pleit in alle lagen van organisaties, instellingen en over alle sectoren door te voeren. We nemen geen genoegen met dit quotum, maar 50 procent overall. Daar zou hard beleid op gevoerd moeten worden met aanwijsbaar resultaat. Om te voorkomen dat dit grote potentieel gemist wordt en jonge generaties sectoren gaan negeren. Het argument dat kandidaten er niet zijn, is met talloze onderzoeken en stapels wetenschappelijk bewijs inmiddels geen serieus argument meer.

Wat wel een serieus belemmerende factor is, zijn de nog steeds bestaande verschillen in financiële beloning bij gelijke functies. Carrière drempels bij gelijke-en zelfs betere kwalificatie. Een strategie waarbij masculiene krachten als winnen, assertiviteit en verbale dominantie de norm zijn. Zowel in de externe positionering als interne verhoudingen. Dat moet anders. Vrouwelijk leiderschap leidt tot betere dynamiek binnen teams en daarmee betere besluiten. Bij reorganisaties zijn de masculiene krachten voornamelijk gericht op behoud van eigenpositie en -belang. De feminiene op klanten en medewerkers. Op talloze plekken waar onze leden werkzaam zijn is deze ervaring identiek; bij masculien staat vaak het ego centraal. Bij vrouwelijk de solidariteit. Het gaat dus ook om evenwicht tussen deze waarden, niet de verschillen tussen man en vrouw. Ook vrouwen kunnen doorslaan in het inzetten van hun testosteron. Steeds meer spreken zowel mannen als vrouwen zich  uit als voorstander van een beter evenwicht. Toch hebben we beleidsmakers nodig om hier criteria voor op te stellen. Hoezo?

Tegelijkertijd is het herhalen van gemaakte fouten, met alle gevolgen van dien, geen uitzondering gebleken. De gevolgen van de financiële crisis zijn door iedereen gevoeld en voor velen nog steeds van grote impact op hun leven en toekomst. De huidige crisis legt de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij de volgende generatie. Crisismanagement is vaak korte termijn en wordt daarmee gekoppeld aan mannelijke waarden, alleen vertraagt dit een duurzaam herstel van vertrouwen. De noodzaak is daar lessen uit te trekken voor de toekomst. De mogelijkheid is er om met een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen een evenwichtiger en duurzamere toekomst te bouwen. Dit geldt zeker voor  een dienstbare financiële sector, zeker met een kersverse vrouwelijke minister van Financiën. Het kan!

De opgaaf waar we maatschappelijk voor staan, is enorm. Herstel van (publiek) vertrouwen. Meer diversiteit. Lange termijn duurzaamheid. Mensgerichte dienstverlening. Dat vraagt om een fundamenteel ander evenwicht tussen belangen van aandeelhouders enerzijds en klanten, maatschappij en medewerkers anderzijds. De kans van slagen en het tempo waarin zich dit voltrekt, is veel groter wanneer de juiste balans tussen masculiene en feminiene krachten eindelijk wordt gerealiseerd door concreet, sturend beleid. Of dit nu binnen onze volksvertegenwoordiging, het bedrijfsleven of specifieke sectoren is. Dat is geen genderstrijd of feministische agenda; het is eigenbelang voor het voortbestaan van een duurzaam gezond Nederland.

Dus laat 2022 het jaar zijn, waarin het ‘gebabbel’ eindelijk op alle vlakken wordt omgezet in daden op weg naar 50/50!

WIFS is tien jaar geleden opgericht net na de financiële crisis. De overheersende masculiene cultuur is een belangrijke aanjager gebleken voor grote financiële risico’s. Focus op korte termijn, te veel eigen ego en gebrek aan empathie voor klanten, medewerkers, maatschappelijke verhoudingen en duurzaamheid. Het evenwicht ontbreekt en we hebben nog steeds meer vrouwelijke power aan de top nodig. Iedereen is het erover eens en alle onderzoeken wijzen uit dat een betere balans tussen mannen en vrouwen betere resultaten op lange termijn geeft. WIFS neemt geen genoegen met een derde maar gaat voor 50/50.