U bent hier:

Terugblik ALV 5 april 2023

05/04/2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van WIFS op 5 april zijn er diverse belangrijke zaken besproken en besluiten genomen. Hieronder het wijzigen van de statuten, is het jaarverslag van 2022 gepresenteerd, is de samenstelling van het bestuur gewijzigd en heeft het bestuur extra toelichting op Accelerate 50/50 gegeven.

Wijziging bestuur

Na een periode van ruim 3 jaar heeft Justina Alders-Sheya aangekondigd af te treden als bestuurslid van WIFS. Het bestuur bedankt haar voor haar bijdragen en wenst haar veel succes met haar toekomstige activiteiten. 

Estefanía Matesanz Medina werd voorgesteld als nieuw bestuurslid en kreeg tijdens de ALV een warm welkom. Zij zal haar expertise en ervaring inzetten om de doelen van WIFS verder te helpen realiseren. We kijken uit naar haar bijdrage. 

Het bestuur van WIFS blijft na deze wijzigingen bestaan uit 6 leden. Voorzitter Diana Zandbergen, secretaris Lievijne Neuteboom, penningmeester Coby-Wilma van Essen, Mirelle van Gemert en Nelsy Salden en Estefanía Matesanz Medina.

Wijziging statuten

Tijdens de ALV zijn enkele belangrijke wijzigingen in de statuten aangenomen. Deze aanpassingen hebben o.a. tot doel te voldoen aan de WBTR. Leden stemden in met deze wijzigingen.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van 2022 werd gepresenteerd tijdens de ALV, waarbij de belangrijkste successen en uitdagingen van het afgelopen jaar werden besproken. Het verslag benadrukte de voortdurende inzet van WIFS om te streven naar een 50/50 balans in de financiële sector. De leden van WIFS kunnen het jaarverslag doorlezen in het ledenportal. De leden verleenden decharge aan het bestuur en de penningmeester.

Toelichting Accelerate 50/50 

Tijdens de ALV werd een extra toelichting op het Accelerate 50/50 gegeven. Het rapport werd afgelopen 8 maart gepubliceerd en is een samenwerking van WIFS en Deloitte. Het onderzoek richt zich op het versnellen van gendergelijkheid in de financiële sector en hoe we dichter bij de 50/50 balans komen. 

Jaarkalender

Het bestuur nam de aanwezige leden mee in de jaarkalender voor 2023.

v.l.n.r.: Nelsy | Lievijne | Diana | Mirelle | Coby-Wilma

Het bestuur bedankt alle aanwezige leden voor het bijwonen van de ALV.